Metakey không đi thẳng vào thực hiện mà không có kế hoạch quảng cáo và tiếp thị chiến lược trong tay để hướng dẫn chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng các hoạt động tiếp thị và quảng cáo mà chúng tôi đề xuất đều bắt nguồn từ nghiên cứu và được thiết kế để phát triển doanh nghiệp của bạn theo cách nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Có một lộ trình để thành công là chìa khóa cho bất kỳ kế hoạch kinh doanh nào và kế hoạch tiếp thị và quảng cáo của bạn cũng vậy. Chúng tôi lắng nghe các mục tiêu của bạn và sau đó xây dựng các chiến thuật tiếp thị và quảng cáo cụ thể và tập trung để giúp bạn đạt được những mục tiêu đó.

1/. Phân tích cạnh tranh

phân tích cạnh tranh

2/. Xây dựng thương hiệu và nhắn tin

xây dựng thương hiệu

3/. Kế hoạch truyền thông xã hội

truyền thông xã hội

4/. Kế hoạch để giành chiến thắng