Trường Doanh Nhân PACE (gọi tắt là “Trường PACE”) là một “học viện quản lý” của Việt Nam có uy tín quốc tế, một ngôi trường đặc biệt của doanh giới Việt Nam, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh thương mới”.

Với tôn chỉ “Thực Học vì Doanh Trí“, ngay từ ngày thành lập, PACE đã tự đặt lên vai mình sứ mệnh: “Góp phần định hình một nên kinh thương mới tại Việt Nam thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn, nền tảng văn hóa và năng lực cạnh tranh cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng“.

Theo đó, Trường PACE đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động trong 5 mảng chính là: (1) Đào tạo Doanh nghiệp; (2) Tư vấn Quản lý; (3) Xuất bản sách; (4) Nghiên cứu Kinh tế & Quản trị; và (5) Hội thảo & Hội nghị; Đồng thời cũng khai lập và quản lý một số dự án giáo dục phi lợi nhuận có ý nghĩa để có thể hiện thực hóa sứ mệnh của mình một cách tổng thể, đa chiều và đầy đủ nhất.

Cho đến nay, sau gần 20 năm hoạt động, Trường PACE đã và đang triển khai hơn 110 chương trình đào tạo với hàng ngàn khóa học, cho hơn hàng trăm ngàn doanh nhân và giám đốc của các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước, các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, cũng như lãnh đạo của các tổ chức/hiệp hội phi lợi nhuận, phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, với mong muốn giúp “người Việt Nam trở thành chuyên gia đẳng cấp quốc tế” trong các chuyên ngành về quản trị như: Nhân sự, Marketing, Tài chính, Kế toán, Dự án… Nhà Trường cũng phối hợp với các đối tác uy tín của thế giới để đào tạo và hướng dẫn học viên đạt được các “Chứng chỉ Năng lực Nghề nghiệp” được công nhận trên phạm vi quốc tế trong các lĩnh vực này.

Song song với hoạt động đào tạo doanh nghiệp, PACE cũng triển khai hoạt động tư vấn cho các doanh nghiệp. Các dịch vụ tư vấn chủ yếu của PACE gồm: Tư vấn tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn hoạch định & triển khai chiến lược; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý…

Cùng với hoạt động đào tạo và tư vấn, PACE còn triển khai hoạt động nghiên cứu và xuất bản, nhất là việc xây dựng “Tủ Sách Doanh Trí” và trực tiếp biên soạn nhiều cuốn sách có giá trị dành cho các nhà quản lý trong lĩnh vực công và tư; đồng thời tuyển chọn, biên dịch, xuất bản những cuốn sách quý của thế giới, những cuốn sách “gối đầu giường” của giới doanh thương toàn cầu cho doanh nhân Việt Nam.

Ngoài ra, PACE cũng đã tổ chức thành công hàng loạt hội thảo khoa học (quốc gia và quốc tế) về kinh tế và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục. Đồng thời, qua đó cũng góp phần kết nối Việt Nam với những “bộ óc” lớn của thế giới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và quản trị. Cụ thể, trong những năm qua, Trường PACE đã mời đến Việt Nam những nhà tư tưởng bậc thầy của giới kinh thương toàn cầu như: Philip Kotler (cha đẻ marketing hiện đại), Michael Porter (cha đẻ chiến lược hiện đại), Paul Krugman (Nobel kinh tế), Dave Ulrich (Bộ óc “số 1” về nhân sự), Stephen M. R. Covey (cha đẻ của “Speed of Trust”)…

Đặc biệt, PACE đã khai lập một số dự án giáo dục phi lợi nhuận để có thể hiện thực hóa sứ mệnh của mình một cách tổng thể và đa chiều nhất, trong đó đặc biệt là Sáng kiến OpenEdu. Ra đời vào tháng 11/2016, với phương châm “Trường học khai phóng để Tự lực Khai phóng”, Sáng kiến OpenEdu đã kế thừa và tích hợp toàn bộ bề dày lịch sử hơn 10 năm trước đó của các dự án giáo dục phi lợi nhuận do Trường PACE và Viện IRED điều hành, bao gồm: Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL (tiền thân là Chương trình Hạt giống Lãnh đạo IPL, 100% học bổng dành cho những bạn trẻ ưu tú tuổi từ 20-27); Chương trình Quản trị Cuộc đời (LMP); Dự án khuyến đọc Sách Hay; Giải thưởng Sách Hay thường niên; Dự án tặng sách OneBook; và Diễn đàn Chia sẻ để Suy ngẫm Talk&Think.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Trường PACE, xin Quý vị vui lòng tham khảo website: www.PACE.edu.vn